Revisjonikomisjon kontrollib Audiitorkogu majandusaasta aruannet ja esitab oma sellekohase aruande üldkoosolekule. Revisjonikomisjon koosneb kolmest liikmest, kes valivad enda seast esimehe. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

13. mai 2016 valitud Audiitorkogu revisjonikomisjoni koosseis on alates 2. novembrist 2016: 
Dana Mihelson
Ann Närep
Marek Väljaots

 

Menüü