Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon kontrollib Audiitorkogu majandusaasta aruannet ja esitab oma sellekohase aruande üldkoosolekule. Revisjonikomisjon koosneb kolmest liikmest, kes valivad enda seast esimehe. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

4. juunil 2019 valitud Audiitorkogu revisjonikomisjoni koosseis on:
Ilja Fenenko
Ann Närep
Marek Väljaots

 
 

 

Menüü