Avaliku huvi üksused Eestis on börsil noteeritud ettevõtjad, krediidiasutused ja kindlustusfirmad, samuti on igal Euroopa Liidu liikmesriigil võimalik täiendavalt määratleda avaliku huvi üksusi mõne muu kriteeriumi alusel.

Eestis on täna  34 avaliku huvi üksust. Selle staatusega kaasneb kohustus moodustada organisatsioonisisene auditi komitee, samuti rakenduvad mitmed erinõuded auditile ja audiitoritele. Muuhulgas on kõik avaliku huvi üksusi auditeerivad audiitorfirmad allutatud sagedasemale ja põhjalikumale kvaliteedikontrollile ning peavad igal aastal oma tegevuse kohta esitama läbipaistvusaruande.

 

Menüü