Audiitorkogu / 09. märts 2017

AudS-i muudatused viimaks valitsusse esitatud, aega kohtutee vältimiseks napib

Veebruaris teatas Euroopa komisjon, et kui Eesti riik ei vii siinset audiitortegevuse seadust viivitamatult kooskõlla Euroopa auditi direktiivi nõuetega, ähvardab Eestit Euroopa Liidu Kohtu menetlus. Täna jõudis pikalt ministeeriumides kooskõlastamisel olnud seaduse muutmise eelnõu valitsusse, kuid kohtutee vältimiseks on vaid loetud päevad.

Euroopa Liidu direktiiv 2014/56/EL, mis sätestas olulisi täiendavad nõuded audiitortegevuse korraldamisele ja läbiviimisele liikmesriikides, võeti vastu juunis 2014 ja riikidel oli oma seaduste muutmiseks aega kaks aastat. Tähtaja lähenedes juunis 2016 selgus siiski, et seadusemuudatusi ette valmistav Rahandusministeerium ei saa Justiitsministeeriumilt vajalikke kooskõlastusi ning ettevalmistatud seaduseelnõu jäi kuni tänaseni valitsusele esitamata. Euroopa Komisjoni ametliku teadaande kohaselt võib Eesti riiki edasise viivituse korral oodata kohtumenetlus, mille tagajärjeks võib teadupoolest olla krõbe, praktikas kuni miljonite eurodeni ulatuda võiv trahv riigi vastu.

Ettevõtjad ja audiitorid on olukorrale lahendust juba pikalt oodanud. 2016. a lõpul esitasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Audiitorkogu ja suuremad audiitorfirmad rahandusministrile ühispöördumise, milles paluti suuremad ettevõtjad ja nende audiitorid ministeeriumide omavahelise vaidluse pantvangist vabastada ja teha seadusesse kiiremas korras muudatused vähemalt kõige kiireloomulisemates Eesti ettevõtluskeskkonda kahjustavates küsimustes. Peamiseks selliseks on ligi 165 Eesti suure ettevõtte, asutuse ja omavalitsusüksuse avaliku huvi üksuse (AHÜ) staatusest tulenev ebavajalik halduskoormus, mille leevendamist Euroopa õigus võimaldab ja mille osas senistes seaduseelnõude versioonides on tegelikult ministeeriumide vahel üksmeel.

Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu ütles, et avaliku huvi üksuseks olemine tähendab täiendavat raha- ja ressursikulu nii ettevõtjale kui tema audiitorile. „Täna valitseb olukord, kus need 80% tänastest AHÜ-dest, kes seda uue seaduse jõustudes enam ei oleks, peavad valima, kas põletada raha, et seaduse nõudeid formaalselt täita või käituda ratsionaalselt ning muutuda kehtiva seaduse mõttes õigusrikkujaks. Õnneks näitavad tänased uudised, et olukorra tõsidust on mõistetud ning on astutud oluline samm vajalike seadusmuudatuste vastuvõtmise teel. Valitsusele esitatud seaduseelnõu seletuskiri sisendab üle pika aja meisse optimismi, märkides seaduse jõustumise ajaks 1. juuli 2017.“

Jaga artiklit:
Menüü