Audiitorkogu / 20. märts 2017

Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2017 !

Rahandusministeerium, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing tunnustavad ka tänavu parimaid arvestusala akadeemilisi töid. Juba traditsiooniks saanud suure osalejate arvuga konkursil otsitakse ja auhinnatakse uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele.

2016/2017 õppeaastal valminud akadeemilise töö esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017.

3700 € auhinnafond jaotatakse viie kategooria vahel:

- Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
- Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
- Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
- Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
- Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Konkursitingimused ja valik soovituslikke teemasid: www.audiitorkogu.ee/konkurss

Jaga artiklit:
Menüü