Raamatupidamise keerulisemad küsimused ja arvestushinnangute auditeerimine (vene keeles)

  • Korraldaja: Audiitorkogu
  • Kuupäev ja kellaaeg: 28. veebruar 2020
  • Toimumise koht: Audiitorkogu (Parda 12, 5. korrus)
  • Hind: Audiitorkogu liikme soodushind 119 € kuni nädal enne koolituse toimumist, pärast seda 150 € Hinnas sisalduvad kohvipausid, kuid ei sisaldu lõuna
Koolitusele registreerimine on lõppenud.

Eesmärk

NB! Koolitus viiakse läbi vene keeles. Koolitusel käsitletakse keerulisemaid arvestusküsimusi, millega audiitorid praktikas sageli kokku puutuvad – seda nii raamatupidamises kajastamise kui ka audiitorkontrolli läbiviimise seisukohast. Teemade valikul oleme lähtunud eelkõige audiitorite varasemast tagasisidest ja kvaliteedikontrolli tähelepanekutest. Peamised teemad on alljärgnevad: • Raamatupidamislikud hinnangud, sh - hinnangute kajastamise ja auditeerimise baaspõhimõtted - juhtkonna eksperdi ja audiitori eksperdi kaasamine - valmidusastme meetodi rakendamine - sihtfinantseerimine - finantsinvesteeringud - varud - bioloogilised varad ja põllumajanduslik toodang - kinnisvarainvesteeringud - põhivarade kaetava väärtuse testimine • Järgmisel aastal kehtima hakkav uus muudetud arvestushinnangute auditeerimise standard ISA 540. -Uus standard toob endaga kaasa uue nõude: olemuslikku riski ja kontrolliriski tuleb nüüdsest eraldi hinnata ja seega lisaks arvestushinnangutele kordame üle riskihindamise mudeli - kuid seda hästi praktilises võtmes ja KVK tähelepanekuid arvesse võttes.

Esinejad ja ajakava

09:30 - 10:00 hommikukohv ja registreerimine
10:00 - 12:00 Lektorid: Jekaterina Piskunova, Stella Zdobnõh
12:00 - 12:45 Lõunapaus
12:45 - 14:45 Lektorid: Jekaterina Piskunova, Stella Zdobnõh
14:45 - 15:00 Kohvipaus
15:00 - 17:00 Lektorid: Jekaterina Piskunova, Stella Zdobnõh
*Koolitus toimub piisava osalejate arvu korral

Õppemaht

Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 8 akadeemilist tundi

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü