Mart Nõmper

vandeaudiitor

Üldandmed

Tegevusloa number: 499
Haridus: Kõrgharidus (magistrikraadiga võrdsustatud): Tartu Ülikool, majandusteadus
Kõrgharidus (magistrikraadiga võrdsustatud): Tartu Ülikool, õigusteadus
Kutsetasemed: Avaliku sektori vandeaudiitor
Liikmelisus organisatsioonides: Audiitorkogu juhatuse liige alates 01.07.2019
Riiklikult tunnustatud ekspert
Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit MTÜ (ERPEL) juhatuse liige
Rootsi Kaubanduskoda Eestis MTÜ nõukogu liige

Audiitorettevõtja

Kontaktandmed

E-posti aadress: mart.nomper@roedl.ee
Telefon: +372 518 3215
Sotsiaalmeedia: www.roedl.ee
Avaldatud artiklid:
Menüü