Juri Nedaškovski

Üldandmed

Tegevusloa number: 86
Kutsetasemed: Avaliku sektori vandeaudiitor

Audiitorettevõtja

Kontaktandmed

E-posti aadress: juri.nedashkovski@audest.ee
Telefon: +372 5624 2806
Menüü