Audiitorbüroo Mari Sukk OÜ

Üldandmed

Äriregistri kood: 12977020
Tegevusloa number: 273

Kontaktandmed

Aadress: Abara tn 39, Tallinn
E-posti aadress: marisukk@hot.ee
Telefon: +372 518 9598

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü