Liis Kontkar

Üldandmed

Tegevusloa number: 593
Kutsetasemed: Avaliku sektori vandeaudiitor

Audiitorettevõtja

Kontaktandmed

E-posti aadress: lkontkar@kpmg.com
Telefon: +372 505 6864
Menu