ISA (EE) 540 arvestushinnangud (pdf) - kehtib 15. detsembril 2019 või pärast seda algavate perioodide finantsaruannete auditite kohta

Vastavad ja järgnevad muudatused teistes rahvusvahelistes standardites (pdf)

Menüü