Audiitorkogu / 26. jaanuar 2021

Ühendkuningriigi konsolideerimiserand kehtib 31.12.2020

31. detsembril 2020 lõppes Ühendkuningriigi EList väljaastumise üleminekuperiood. See tähendab, et Ühendkuningriik on nüüd ametlikult kolmas riik ja ELi õigust seal enam ei kohaldata. EL õigus Ühendkuningriigis kestis üleminekuperioodi lõpuni ehk 31. detsembrini 2020.

Kuna UKst sai alates 1. jaanuarist 2021 ELi mõistes kolmas riik siis alates 1. jaanuarist 2021 ei saa Ühendkuningriikides asuvat emaettevõtjat enam pidada lepinguriigis registreeritud konsolideerivaks üksuseks RPS § 29 lg 5 ja 6 mõistes ning neid erandeid konsolideerimisel rakendada.

Eestis asuvad konsolideerimisgruppi kuuluvad tütarettevõtjad, kelle konsolideeriv üksus asub Ühendkuningriikides, võivad rakendada RPS § 29 lg 5 ja 6 sätestatud erandit 2020. aasta majandusaasta aruande koostamisel, kui tütarettevõtja majandusaasta lõpeb hiljemalt 31. detsember 2020.

Vastav uudis avaldati Rahandusministeeriumi koduleheküljel (LINK)

Jaga artiklit:
Menüü