Arvestushinnangud auditis (vene keeles)

  • Korraldaja: Audiitorkogu
  • Kuupäev ja kellaaeg: 31. jaanuar 2020
  • Toimumise koht: Audiitorkogu (Parda 12, 5. korrus)
  • Hind: Audiitorkogu liikme soodushind 119 € kuni nädal enne koolituse toimumist, pärast seda 143 €, hinnas sisalduvad kohvipausid kuid ei sisaldu lõuna
Koolitusele registreerimine on lõppenud.

Eesmärk

NB! Koolitus viiakse läbi vene keeles. Koolituse sisendiks on KVK-dest saadud tagasiside arvestushinnangute käsitlemise kohta auditis ning järgmisel aastal kehtima hakkav uus muudetud arvestushinnangute auditeerimise standard ISA 540. Uus standard toob endaga kaasa uue nõude: olemuslikku riski ja kontrolliriski tuleb nüüdsest eraldi hinnata ja seega lisaks arvestushinnangutele kordame üle riskihindamise mudeli - kuid seda hästi praktilises võtmes ja KVK tähelepanekuid arvesse võttes.

Esinejad ja ajakava

10:00 - 17:00 Lektorid: Jekaterina Piskunova, Stella Zdobnõh (ECOVIS Stella Audiitorbüroo OÜ)

Õppemaht

Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 8 akadeemilist tundi.

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü