Koolitusele registreerumise tähtaeg on möödunud.

Uute IFRS standardite IFRS 16, 15 ja 9 rakendamine praktikas

  • Korraldaja: Audiitorkogu
  • Kuupäev ja kellaaeg: 18. november 2019
  • Toimumise koht: Hotell Euroopa saal Lääne-Euroopa
  • Hind: Hind 225 €, hind Audiitorkogu liikmele 119 € kuni nädal enne koolituse toimumist, pärast 143€
Koolitusele registreerimine on lõppenud.

Eesmärk

Koolitusel keskendutakse eelkõige aasta alguses kehtima hakanud IFRS-ile 16 "Rendid". Kuna neid põhimõtteid võivad kasutada ka ettevõtted, kes koostavad oma raamatupidamise aastaaruandeid Eesti finantsaruandluse standardi järgi, on koolitusele oodatud ka EFSi rakendavate klientide audiitorid. Koolituspäeva lõpus puudutame ka IFRS 15 ja IFRS 9 rakendamisega tõusetunud praktilisi küsimusi. Lisaks audiitoritele on koolitusele väga oodatud ka nende kliendid, seda kõike selleks, et raamatupidamise aastaaruande koostamine ja selle auditeerimine hästi sujuks.

Esinejad ja ajakava

09:30 - 10:00 Registreerimine ja hommikukohv
10:00 - 10:30 Sissejuhatus/ Sven Siling, BDO Eesti AS ja Siim Kannistu, KPMG Baltics OÜ
Eesti ja rahvusvahelise finantsaruandlusstandardite erisused
10:30 - 12:00 IFRS 16/ Riina Alt, Ernst&Young Baltic AS ja Mariel Akkermann, Deloitte Audit Eesti AS; Siim Kannistu ja Margus Olesk, KPMG Baltics OÜ
Avatakse uue IFRS 16 teoreetilised alused, sh: milliseid valdkondasid, milliseid rendilepinguid see puudutab; milline on ülemineku mõju ettevõtte finantspositsioonile; kuidas rendilepingut tuvastada; vara ja kohustise arvutamine ja mõõtmine; üleminek uuele IFRSile
12:00 - 12:45 Lõunapaus
12:45 - 14:15 IFRS 16/ Riina Alt, Ernst&Young Baltic AS ja Mariel Akkermann, Deloitte Audit Eesti AS; Siim Kannistu ja Margus Olesk, KPMG Baltics OÜ
IFRS 16 jätkub
14:15 - 14:45 IFRS 16 rakendamise näiteid praktikast/Kristi Ulm, Telia Eesti AS
14.45-15.00 Kohvipaus
15:00 -16:30 IFRS 15 ja 9/Oksana Popova, PricewaterhouseCoopers AS ja Riina Alt, Ernst&Young Baltic AS
IFRS 15 ja IFRS 9 rakendamisega tõusetunud praktilised küsimused.
16:30 - 17:00 Tulumaksu kajastamine IFRS klientide puhul /Sven Siling, BDO Eesti AS ja Siim Kannistu, KPMG Baltics OÜ

Õppemaht

Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 8 akadeemilist tundi.

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü