Uute IFRS standardite IFRS 16, 15 ja 9 rakendamine praktikas

  • Korraldaja: Audiitorkogu
  • Kuupäev ja kellaaeg: 18. november 2019
  • Toimumise koht: Hotell Euroopa saal Lääne-Euroopa
  • Hind: Audiitorkogu liikme soodushind 119 € kuni nädal enne koolituse toimumist, pärast seda 143€. Hinnas sisalduvad kohvipausid ja lõuna
Registreeru › Registreerumine kuni: 17.11.2019

Eesmärk

Koolitusel keskendutakse eelkõige aasta alguses kehtima hakanud IFRS-ile 16 "Rendid". Kuna neid põhimõtteid võivad kasutada ka ettevõtted, kes koostavad oma raamatupidamise aastaaruandeid Eesti finantsaruandluse standardi järgi, on koolitusele oodatud ka EFSi rakendavate klientide audiitorid. Koolituspäeva lõpus puudutame ka IFRS 15 ja IFRS 9 rakendamisega tõusetunud praktilisi küsimusi. Lisaks audiitoritele on koolitusele väga oodatud ka nende kliendid, seda kõike selleks, et raamatupidamise aastaaruande koostamine ja selle auditeerimine hästi sujuks.

Esinejad ja ajakava

10:00 - 10:30 Sissejuhatus/ Sven Siling ja Siim Kannistu
Eesti ja rahvusvahelise finantsaruandlusstandardite erisused
10:30 - 12:00 IFRS 16/ Riina Alt ja Mariel Akkermann
Avatakse uue IFRS 16 teoreetilised alused, sh: milliseid valdkondasid, milliseid rendilepinguid see puudutab; milline on ülemineku mõju ettevõtte finantspositsioonile; kuidas rendilepingut tuvastada; vara ja kohustise arvutamine ja mõõtmine; üleminek uuele IFRSile
12:00 - 12:45 Lõunapaus
12:45 - 14:15 IFRS 16/ Siim Kannistu ja Margus Olesk
Jätkame praktiliselt IFRS 16 teemadel, tuues arvulisi näiteid ja lahendades ülesandeid
14:15 - 14:45 IFRS 16 rakendamise näiteid praktikast
14.45-15.00 Kohvipaus
15:00 -16:00 IFRS 15 ja 9/Oksana Popova ja Riina Alt
IFRS 15 ja IFRS 9 rakendamisega tõusetunud praktilised küsimused
16:00 - 17:00 IAS 12

Õppemaht

Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 8 akadeemilist tundi.

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü