Audiitorite strateegiapäev

  • Korraldaja: Audiitorkogu
  • Kuupäev ja kellaaeg: 7. mai 2019
  • Toimumise koht: Erinevate tubade klubi, Telliskivi 60-A1-65, 10412, Tallinn     Vaata kaarti ›
  • Hind: Audiitorkogu liikme soodushind 50 € kuni nädal enne koolituse toimumist, pärast seda 65 €. Hind sisaldab kohvipause, kuid ei sisalda lõunapausi
Koolitusele registreerimine on lõppenud.

Eesmärk

• 7. mail korraldame Audiitorkogu ja audiitortegevuse tulevikule keskenduva strteegiapäeva ning töötoad, kus osalevad nii välised kui ka kohalikud audiitortegevuse eestkõnelejad. Strateegiapäeva eesmärgiks on ühiselt arutada meie ees seisvaid võimalusi ning nende realiseerimiseks vajalikke tegevusi. Välisesinejad annavad meile ettekujutuse Euroopas levivatest praktikatest ning kohalikud eestkõnelejad ning töötubades osalevad audiitorid saavad esitada oma nägemuse audiitortegevuse edasisest arengust. Töötubades keskendume nii Audiitorkogu strateegia uuendamiseks liikmetelt sisendi saamisele kui ka audiitorettevõtjatelt möödunud paari kuu jooksul kogutud tagasiside arutamisele. Ootame osalema kõiki aktiivseid vandeaudiitoreid, kel on südamel audiitortegevuse käekäik ning kes tahavad oma nõu ja jõuga audiitortegevuse edule kaasa aidata. Arvestades, et juuni algul toimub üldkoosolek, kus valitakse ka Audiitorkogu juhatuse liikmed, oleks korraldatav strategiapäev ja töötoad potentsiaalsetele kandideerijatele ka hea info saamiseks meid ümbritseva (regulatiivse) keskkonna kohta ja samuti heaks võimaluseks juba panustada selle arendamisse.

Esinejad ja ajakava

9:30 - 10:00 Registreerumine ja hommikukohv
10:00 - 12:00 Audiitorkogu strateegia kolm esimest sammast: kvaliteet, teenused, tuntus.
Esitamisele tulevad nii ülevaade Audiitorkogu kehtivast ja varasemast strateegiast kui ka audiitortegevuse analüüsid Euroopast. Seejärel korraldame mitu töötuba, kus audiitorid saavad välja pakkuda oma nägemuse meie valdkonna kohalikuks arendamiseks. Võtame ettepanekud kokku ja seame prioriteete.
12:00 - 13:00 Lõunapaus
13:00 -14:45 Martin Manuzi, Quality Assurance Network; Aurelija Lauruševičiūtė, Lietuvos auditorių rūmai; Risto Ruuska, Suomen tilintarkastajat
Välisriikidest eestkõnelejate esitlused, millele järgneb paneeldiskussioon
14:45 - 15:25 Audiitortegevuse korraldust puudutavad sõnavõtud (esinejad täpsustamisel)
15:25 - 15:45 Kohvipaus
15:45 - 17:00 Audiitorkogu strateegia neljas sammas: järelevalve.
Esitamisele tuleb audiitoritelt kogutud tagasiside ja nende põhjal välja töötatud ettepanekud. Korraldame mitu töötuba, kus audiitorid saavad välja pakkuda oma ettepanekuid valdkonna arendamiseks.
17:00 - 17:15 Strateegia kokkuvõte

Õppemaht

Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 8 akadeemilist tundi

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü