Maksude teabepäev

  • Korraldaja: Audiitorkogu
  • Kuupäev ja kellaaeg: 18. jaanuar 2019
  • Toimumise koht: Tallinn, Hestia hotell Euroopa (Paadi tn 5) saal Lääne-Euroopa     Vaata kaarti ›
  • Hind: Audiitorkogu liikme soodushind 99 € kuni nädal enne koolituse toimumist, pärast seda 130 € Hinnas sisalduvad kohvipausid ja lõuna
Koolitusele registreerimine on lõppenud.

Eesmärk

Audiitorkogu traditsioonilisel maksukoolitusel tutvustame audiitorite jaoks aktuaalseid muudatusi maksuseadustes, sh muudatused käibemaksu seaduses, dividendide maksustamine, EL-i maksude vältimise vastane direktiiv ATAD II. Peatume auditeerimisel esile kerkivatel praktilistel ja sageli keerukamatel maksuküsimustel ja uurime lähimineviku olulisemaid maksu-alaseid kohtulahendeid. Maksuteemadel esinevad Hannes Lentsius (AS PricewaterhouseCoopers), Hedi Wahtramäe (Ernst & Young Baltic AS), Martin Lehtis (MTA) Lisaks anname põgusa ülevaate RahaPTS seaduse muudatuste kohta tekkinud praktilistest küsimustest ja nende lahendustest. Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonnast võtab sõna Taivo Põrk, kes räägib tegelike kasusaajate registreerimise teemal.

Esinejad ja ajakava

10:00 - 12:00 Muudatustest maksuseadustes ja muud aktuaalset
Martin Lehtis tutvustab audiitorite jaoks aktuaalseid muudatusi maksuseadustes, sh muudatused käibemaksu seaduses, dividendide ja laenude maksustamine. Uutest reeglitest tulumaksuseaduses Euroopa Liidus räägib Iren Lipre (AS PricewaterhouseCoopers). Esimese sessiooni lõpetame kaasustega maksu-alasest kohtupraktikast.
12:00 - 13:00 Lõunapaus
13:00 - 15:00 Maksuküsimused audiitori praktikas
Hedi Wahtramäe (Ernst & Young Baltic AS), Kardo Rander ja Maris Tamp (AS PricewaterhouseCoopers) käsitlevad auditeerimisel esile kerkivaid praktilisi ja sageli keerukamaid maksuküsimusi ja muid aktuaalseid maksuteemasid
15.00-15.15 Kohvipaus
15:15- 16:00 MTA prioriteetidest fookusega juriidilise isiku tulumaksule
Martin Lehtis (MTA)
16:00 - 17:00 Audiitorite kohustused seoses RahaPTS-ga sh tegelike kasusaajate tuvastamine
Taivo Põrk (RM) annab ülevaate RahaPTS seaduse muudatuste kohta tekkinud praktilistest küsimustest ja nende lahendustest

Õppemaht

Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 8 akadeemilist tundi

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü