Raamatupidamise keerulisemad küsimused audiitorile (korduskoolitus)

  • Korraldaja: Audiitorkogu
  • Kuupäev ja kellaaeg: 4. jaanuar 2019
  • Toimumise koht: SEB Innovatsioonikeskus (Tornimäe 2), IV korrus
  • Hind: Audiitorkogu liikme soodushind 119 € kuni nädal enne koolituse toimumist, pärast seda 150 € Hinnas sisalduvad kohvipausid, kuid ei sisaldu lõuna
Koolitusele registreerimine on lõppenud.

Eesmärk

Koolitusel käsitletakse keerulisemaid arvestusküsimusi, millega audiitorid praktikas sageli kokku puutuvad – seda nii raamatupidamises kajastamise kui ka audiitorkontrolli läbiviimise seisukohast. Teemade valikul oleme lähtunud eelkõige audiitorite varasemast tagasisidest ja kvaliteedikontrolli tähelepanekutest. Peamised teemad on alljärgnevad: • Raamatupidamislikud hinnangud, sh - hinnangute kajastamise ja auditeerimise baaspõhimõtted - juhtkonna eksperdi ja audiitori eksperdi kaasamine - valmidusastme meetodi rakendamine - sihtfinantseerimine - finantsinvesteeringud - varud - bioloogilised varad ja põllumajanduslik toodang - kinnisvarainvesteeringud - põhivarade kaetava väärtuse testimine • Tegevuse jätkuvus - raamatupidamisliku käsitluse põhimõtted, sh lisainformatsiooni esitamine finantsaruannetes - tegevuse jätkuvuse käsitlus audiitorkontrolli erinevates etappides ja selle mõju audiitori aruannetele • Ettevõtete ühinemine ja jagunemine - peamised raamatupidamislikud meetodid - mida peab audiitor silmas pidama seoses ühinemiste ja jagunemistega • Finantsarvestuse raamistiku erisused - valiknäiteid olulistest finantsarvestuse raamistike erinevustest (Eesti finantsaruandluse standard, sh avaliku sektori eripärad ja finantsteenuse osutaja spetsiifika, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid) - valiknäiteid olukordadest, kus finantsarvestuse raamistike erinevus audiitori jaoks „eluliselt oluline“ võib olla Lektorid: Sven Siling ja Margit Viks (BDO) Antud koolitus läheb ka Audiitorkogu koostööpartnerite poolt salvestamisele ning hiljem pakutakse koolituse sisu, pärast asjakohast montaaži, vandeaudiitoritele online koolitusena.

Esinejad ja ajakava

09.30 - 10.00 hommikukohv ja registreerimine
Terve päeva lektorid: Sven Siling, Margit Viks (BDO)
10:00 - 12:00 koolitus
12:00 - 12:45 lõuna
12:45 - 14:45 koolitus
14:45 - 15.00 kohvipaus
15:00 - 17:00 koolitus

Õppemaht

Koolitusel osalemist arvestatakse Audiitorkogu poolt korraldatava täiendõppena mahus 8 akadeemilist tundi

Koolituse kava

Salvesta PDF formaat
Salvesta kalendrisse

Menüü