Audiitorettevõtjad, kes osutavad teenust avaliku huvi üksustele, koostavad ja avalikustavad oma kodulehel igal aastal 30. septembriks läbipaistvusaruande.

Börsiettevõtete, pankade, krediidiasutuste, suuremate omavalitsuste ja riigiosalusega ettevõtete, suurte eraettevõtete finantsinformatsioon, tegevuse jätkusuutlikkus ja stabiilsus pakub avalikku huvi ning audiitoritel on oluline roll sellise informatsiooni õigsuse ja usaldusväärsuse tagamisel. Sellest tulenevalt on omakorda oluline ka audiitorettevõtja enda tegevuse läbipaistvus.

Läbipaistvusaruandes antakse ülevaade audiitorettevõtja juriidilisest ja juhtimisstruktuurist, selgitatakse sõltumatuse ja kvaliteedi tagamiseks rakendatavaid meetmeid ning avalikustatakse viimase aasta finantsandmed ja nimekiri auditeeritud avaliku huvi üksustest.

Läbipaistvusaruanded perioodi 1. juuli 2015 - 30. juuni 2016 kohta on toodud alljärgnevas nimekirjas.

"AMC Audit" OÜ
Assertum Audit OÜ
AUDEST AUDIITORTEENUSTE OÜ
AUDIITORBÜROO ELSS AS
Audiitorfirma Klea OÜ
Baker Tilly Baltics OÜ
BDO Eesti AS
Deloitte Audit Eesti AS
E-Audit OÜ
Ectus Finance OÜ
Ernst & Young Baltic AS
GRANT THORNTON BALTIC OÜ
HLB Expertus KLF OÜ
Infora OÜ
KPMG Baltics OÜ
PricewaterhouseCoopers AS
Villems & Partnerid OÜ

Menüü