CAPELLA CONSULTING OSAÜHING

Üldandmed

Äriregistri kood: 11456648
Tegevusloa number: 267

Kontaktandmed

Aadress: Rannamõisa tee 4, Tallinn
E-posti aadress: raul@capella.ee
Telefon: +372 514 2538

Tegevus

Leping avaliku huvi üksusega: Ei

Vandeaudiitorid

Menüü